Combics®SPC - Hệ thống kiểm soát sản phẩm dược phẩm từ Sartorius - Minebea Intec

Tính năng nổi bật của Combics®SPC Ứng dụng trong ngành Dược, Dược phẩm và Thực phẩm Giải pháp hiệu quả cho kiểm soát chất lượng sản phẩm

Combics®SPC kiểm soát sản phẩm Dược Phẩm Sartorius

 • Mô tả:

  Combics®SPC, Hệ thống độc lập để kiểm soát trọng lượng trung bình, ứng dụng cho ngành Dược, Dược Phẩm, Thực Phẩm – Minebea Intec Đức ( Sartorius cũ )

 • Ngày đăng:17-07-2020
 • Lượt xem: 9888

Combics®SPC, Hệ thống độc lập để kiểm soát trọng lượng trung bình, ứng dụng cho ngành Dược, Dược Phẩm, Thực Phẩm – Minebea-Intec Đức ( Sartorius cũ )

 • Kiểm soát cân khối lượng tính trung bình, SPC và Dược điển Châu Âu (EU) cho 500 sản phẩm trên các bàn cân điện tử nhỏ - Minebea Intec Sartorius Đức.
 • Để sử dụng tại dây chuyền sản xuất.
 • Dễ sử dụng
 • Cấu hình sẵn - Cắm và chạy

Tùy chọn

Thông tin dòng cân Combics tích hợp phần mềm Combics®SPC H5:

CASLE-SPC-06HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-06-HCE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 0.02 g/ml đến 0.62 kg/l, bước nhảy d = 0.001 g, e = 0.01 g, đã xác minh và ISO Test.

CASLE-SPC-3HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-3-HCE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 5 g/ml đến 3.1 kg/l, bước nhảy d = 0.01 g, e = 0.1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASLE-SPC-3ICE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-3-ICE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 5 g/ml đến 3.1 kg/l, bước nhảy d = 0.1 g, e = 0.1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASLE-SPC-6HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-6-HCE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 5 g/ml đến 6.1 kg/l, bước nhảy d = 0.01 g, e = 0.1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASLE-SPC-6SCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-6-SCE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 5 g/ml đến 6.1 kg/l, bước nhảy d = 0.1 g, e = 0.1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASE-SPC-16HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP68/IP69K (CAIS3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISDCP-16-HCE (IP65), cáp nối máy in – sử dụng cân các sản phẩm từ 150 g/ml đến 16 kg/l, bước nhảy d = 0.1 g, e = 1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASE-SPC-35HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP68/IP69K (CAIS3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISDCP-35-HCE (IP65), cáp nối máy in – sử dụng cân các sản phẩm từ 150 g/ml đến 35 kg/l, bước nhảy d = 0.1 g, e = 1 g, đã xác minh và ISO Test.

CAWP-SPC-3NCE: bao gồm cân bàn CAW3P1-3DC-NCE (IP44) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1 – sử dụng có các sản phẩm từ 50 g/ml đến 3 kg/l, bước nhảy d = e = 0.5/1 g, đã xác minh.

CAWP-SPC-6NCE: bao gồm cân bàn CAW3P1-6DC-NCE (IP44) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1 – sử dụng có các sản phẩm từ 150 g/ml đến 6 kg/l, bước nhảy d = e = 1/2 g, đã xác minh.

CAWS-SPC-3NCE: bao gồm cân bàn CAW3S1-3DC-NCE (IP68) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1, cáp kết nối máy in – sử dụng có các sản phẩm từ 50 g/ml đến 3 kg/l, bước nhảy d = e = 0.5/1 g, đã xác minh.

CAWS-SPC-6NCE: bao gồm cân bàn CAW3S1-6DC-NCE (IP68) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1, cáp kết nối máy in – sử dụng có các sản phẩm từ 150 g/ml đến 6 kg/l, bước nhảy d = e = 1/2 g, đã xác minh.

CAWS-SPC-6UCE: bao gồm cân bàn CAW3S1-6DC-UCE (IP68/IP69K) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1, cáp kết nối máy in – sử dụng có các sản phẩm từ 50 g/ml đến 6 kg/l, bước nhảy d = e = 0.5/1/2 g, đã xác minh.

CAWS-SPC-15UCE: bao gồm cân bàn CAW3S1-15DC-UCE (IP68/IP69K) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1, cáp kết nối máy in – sử dụng có các sản phẩm từ 150 g/ml đến 6 kg/l, bước nhảy d = e = 1/2/5 g, đã xác minh.

Các sản phẩm tương tự và có liên quan:

Thiết bị cân điện tử Minebea Intec

Cân Sartorius

Cân bàn CombicsSPC

Cân bàn sàn điện tử Sartorius Minebea Intec

Cân bàn điện tử Midrics, Combics Minebea Intec

Cân sàn điện tử Midrics, Combics Minebea Intec

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0909 973 097

 • TƯ VẤN BÁN HÀNG 2

0903 321 430 - 0972 269 581

 • THIẾT BỊ Y TẾ

090 3311 288

 • TƯ VẤN BÁN HÀNG 1

0909973097 - 0902821636

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0903321430 - 0934129109