CÂN BÀN, CÂN SÀN ĐIỆN TỬ COMBICS KHUNG SƠN - CAW1P CAW2P CAW3P: MINEBEA INTEC (SARTORIUS CŨ) ĐỨC

Đặc điểm của cân bàn, cân sàn điện tử Combics

CAW 1P 2P 3P cân bàn sàn khung sơn Combics Minebea

  • Mô tả:

    CAW1P CAW2P CAW3P - cân bàn, cân sàn điện tử Combics khung sơn: (Minebea Intec Sartorius cũ) Đức

  • Ngày đăng:16-04-2019
  • Lượt xem: 10912

Cân bàn, cân sàn điện tử Combics khung sơn - CAW1P CAW2P CAW3P : Minebea Intec (Sartorius cũ) Đức

CÂN BÀN ( CÂN SÀN ) ĐIỆN TỬ COMBICS MINEBEA INTEC ĐỨC ( SARTORIUS TRƯỚC ĐÂY )

• 3 đầu cân ( bộ hiển thị ) indicator COMBICS 1, COMBICS 2, COMBICS 3, cung cấp chức năng đa dạng.
• Khung bàn cân làm bằng thép mạ kẽm hoặc sơn.
• Đĩa cân được sơn hoặc bằng thép không gỉ.
• Đầu cân theo tiêu chuẩn IP44, bàn cân theo tiêu chuẩn IP65.

- Tải trọng tối đa: từ 3kg đến 3 tấn.

- Bước nhảy: từ 0.1g đến 200g.

- Bàn cân có nhiều kích cỡ.

- Bàn cân có quả chuẩn nội hoặc không.

- Một đầu cân, có thể kết nối cùng 1 lúc hai bàn cân.

- Đầu ra có nhiều lựa chọn: RS232, RS485, RS422, Digital 5 input/5 output, analog output ( 0/4--20mA; 0--10V; 16 bit ), Profibus DP module, Ethernet TCP/IP (not ethernet IP) và Modbus TCP interface (RJ45 connector).

- Cân chống cháy nổ ( tùy chọn ).

Kí hiệu các đầu cân của cân bàn COMBICS

* CAW1P: Đầu cân COMBICS 1, màn hình LCD backlit cao 20mm, giao tiếp RS232, kết nối qua cổng D-SUB 25 chân, chất liệu cấu tạo bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn bảo vệ IP44.

* CAW2P: Đầu cân COMBICS 2 với chương trình ứng dụng có thể lựa chọn, hiển thị đèn nền LCD 20 mm. Đèn LED chỉ báo trạng thái, tích hợp để checkweighing (đỏ-lục-vàng). Giao diện dữ liệu RS232 theo tiêu chuẩn, thông qua đầu nối D-SUB 25 chân. Cổng cho đầu đọc mã vạch. Các ứng dụng: cân, đếm, cân kiểm tra, phân loại (3 hoặc 5 lớp), tổng số, tổng số ròng, cân động vật, tính trung bình, cân bằng phần trăm, đo trung tính. Chất liệu cấu tạo bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn bảo vệ IP44.

* CAW3P: Đầu cân COMBICS 3 với chương trình ứng dụng có thể lựa chọn, hiển thị đèn nền LCD 20 mm. Đèn LED chỉ báo trạng thái, tích hợp để checkweighing (đỏ-lục-vàng). Hai giao diện dữ liệu RS232 theo tiêu chuẩn, thông qua đầu nối D-SUB 25 chân. Cổng cho đầu đọc mã vạch. Các ứng dụng: cân, đếm, cân kiểm tra, phân loại (3 hoặc 5 lớp), tổng số, tổng số ròng, cân động vật, tính trung bình, cân bằng phần trăm, đo trung tính. Chất liệu cấu tạo bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn bảo vệ IP44.

MỘT SỐ MẪU CÂN ĐIỂN HÌNH

CAW1P1-3DC-L     MAX=3 kg     d=0,2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-3DC-I     MAX=3 kg     d=0,1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-3DC-BCE     MAX=3 kg     d=1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-3DC-NCE     MAX=3 kg     d=0.5| 1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-3DC-L     MAX=3 kg     d=0,2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-3DC-I     MAX=3 kg     d=0,1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-3DC-BCE     MAX=3 kg     d=1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-3DC-NCE     MAX=3 kg     d=0.5| 1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-3DC-L     MAX=3 kg     d=0,2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-3DC-I     MAX=3 kg     d=0,1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-3DC-BCE     MAX=3 kg     d=1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-3DC-NCE     MAX=3 kg     d=0.5| 1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-6DC-L     MAX=6 kg     d=0,5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-6DC-I     MAX=6 kg     d=0,2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-6DC-BCE     MAX=6 kg     d=2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-6DC-NCE     MAX=6 kg     d=1| 2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-6DC-L     MAX=6 kg     d=0,5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-6DC-I     MAX=6 kg     d=0,2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-6DC-BCE     MAX=6 kg     d=2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-6DC-NCE     MAX=6 kg     d=1| 2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-6DC-L     MAX=6 kg     d=0,5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-6DC-I     MAX=6 kg     d=0,2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-6DC-BCE     MAX=6 kg     d=2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-6DC-NCE     MAX=6 kg     d=1| 2 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-15DC-L     MAX=15 kg     d=1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-15DC-I     MAX=15 kg     d=0,5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-15DC-BCE     MAX=15 kg     d=5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-15DC-NCE     MAX=15 kg     d=2| 5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-15DC-L     MAX=15 kg     d=1g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-15DC-I     MAX=15 kg     d=0,5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-15DC-BCE     MAX=15 kg     d=5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW2P1-15DC-NCE     MAX=15 kg     d=2| 5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-15DC-L     MAX=15 kg     d=1 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-15DC-I     MAX=15 kg     d=0,5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-15DC-BCE     MAX=15 kg     d=5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW3P1-15DC-NCE     MAX=15 kg     d=2| 5 g     kt: 320 X 240 X 72.

CAW1P1-30ED-L     MAX=30 kg     d=2 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW1P1-30ED-I     MAX=30 kg     d=1 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW1P1-30ED-BCE     MAX=30 kg     d=10 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW1P1-30ED-NCE     MAX=30 kg     d=5| 10 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW2P1-30ED-L     MAX=30 kg     d=2 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW2P1-30ED-I     MAX=30 kg     d=1 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW2P1-30ED-BCE     MAX=30 kg     d=10 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW2P1-30ED-NCE     MAX=30 kg     d=5| 10 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW3P1-30ED-L     MAX=30 kg     d=2 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW3P1-30ED-I     MAX=30 kg     d=1 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW3P1-30ED-BCE     MAX=30 kg     d=10 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW3P1-30ED-NCE     MAX=30 kg     d=5| 10 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW1P1-30FE-L     MAX=30 kg     d=2 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-30FE-I     MAX=30 kg     d=1 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-30FE-BCE     MAX=30 kg     d=10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-30FE-NCE     MAX=30 kg     d=5| 10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-30FE-L     MAX=30 kg     d=2 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-30FE-I     MAX=30 kg     d=1 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-30FE-BCE     MAX=30 kg     d=10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-30FE-NCE     MAX=30 kg     d=5| 10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-30FE-L     MAX=30 kg     d=2 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-30FE-I     MAX=30 kg     d=1 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-30FE-BCE     MAX=30 kg     d=10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-30FE-NCE     MAX=30 kg     d=5| 10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-60ED-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW1P1-60ED-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW1P1-60ED-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW1P1-60ED-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW2P1-60ED-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW2P1-60ED-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW2P1-60ED-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW2P1-60ED-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW3P1-60ED-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW3P1-60ED-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW3P1-60ED-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW3P1-60ED-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 400 X 300 X 94.

CAW1P1-60FE-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-60FE-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-60FE-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-60FE-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-60FE-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-60FE-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-60FE-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-60FE-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-60FE-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-60FE-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-60FE-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-60FE-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P4-60GF-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-60GF-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-60GF-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-60GF-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-60GF-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-60GF-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-60GF-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-60GF-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-60GF-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-60GF-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-60GF-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-60GF-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-60IG-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-60IG-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-60IG-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-60IG-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-60IG-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-60IG-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-60IG-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-60IG-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-60IG-L     MAX=60 kg     d=5 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-60IG-I     MAX=60 kg     d=2 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-60IG-BCE     MAX=60 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-60IG-NCE     MAX=60 kg     d=10| 20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P1-150FE-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-150FE-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-150FE-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P1-150FE-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-150FE-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-150FE-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-150FE-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW2P1-150FE-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-150FE-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-150FE-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-150FE-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW3P1-150FE-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 500 X 400 X 96.

CAW1P4-150GF-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-150GF-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-150GF-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-150GF-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-150GF-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-150GF-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-150GF-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-150GF-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-150GF-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-150GF-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-150GF-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-150GF-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-150IG-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-150IG-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-150IG-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-150IG-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-150IG-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-150IG-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-150IG-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-150IG-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-150IG-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-150IG-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-150IG-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-150IG-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-150II-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-150II-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-150II-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-150II-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-150II-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-150II-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-150II-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-150II-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-150II-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-150II-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-150II-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-150II-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-150LL-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-150LL-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-150LL-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-150LL-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-150LL-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-150LL-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-150LL-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-150LL-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-150LL-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-150LL-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-150LL-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-150LL-NCE     MAX=150 kg     d=20| 50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-150NN-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-150NN-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-150NN-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-150NN-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-150NN-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-150NN-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-150NN-L     MAX=150 kg     d=10 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-150NN-I     MAX=150 kg     d=5 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-150NN-BCE     MAX=150 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-300GF-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-300GF-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-300GF-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-300GF-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-300GF-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-300GF-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-300GF-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW2P4-300GF-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-300GF-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-300GF-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-300GF-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW3P4-300GF-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 650 X 500 X 90.

CAW1P4-300IG-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-300IG-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-300IG-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-300IG-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-300IG-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-300IG-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-300IG-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-300IG-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-300IG-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-300IG-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-300IG-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-300IG-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-300II-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-300II-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-300II-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-300II-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-300II-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-300II-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-300II-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-300II-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-300II-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-300II-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-300II-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-300II-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-300LI-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-300LI-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-300LI-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-300LI-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-300LI-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-300LI-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-300LI-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-300LI-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-300LI-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-300LI-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-300LI-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-300LI-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-300LL-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-300LL-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-300LL-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-300LL-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-300LL-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-300LL-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-300LL-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-300LL-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-300LL-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-300LL-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-300LL-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-300LL-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-300NN-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-300NN-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-300NN-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-300NN-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-300NN-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-300NN-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-300NN-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-300NN-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-300NN-L     MAX=300 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-300NN-I     MAX=300 kg     d=10 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-300NN-BCE     MAX=300 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-300NN-NCE     MAX=300 kg     d=50| 100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-600IG-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-600IG-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-600IG-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-600IG-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-600IG-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-600IG-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-600IG-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW2P4-600IG-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-600IG-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-600IG-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-600IG-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW3P4-600IG-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 800 X 600 X 90.

CAW1P4-600II-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-600II-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-600II-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-600II-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-600II-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-600II-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-600II-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-600II-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-600II-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-600II-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-600II-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-600II-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-600LI-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-600LI-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-600LI-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-600LI-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-600LI-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-600LI-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-600LI-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-600LI-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-600LI-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-600LI-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-600LI-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-600LI-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-600LL-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-600LL-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-600LL-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-600LL-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-600LL-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-600LL-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-600LL-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-600LL-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-600LL-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-600LL-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-600LL-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-600LL-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-600NL-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-600NL-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-600NL-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-600NL-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-600NL-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-600NL-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-600NL-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-600NL-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-600NL-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-600NL-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-600NL-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-600NL-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-600NN-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-600NN-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-600NN-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-600NN-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-600NN-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-600NN-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-600NN-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-600NN-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-600NN-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-600NN-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-600NN-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-600NN-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-600RN-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-600RN-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-600RN-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-600RN-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-600RN-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-600RN-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-600RN-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-600RN-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-600RN-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-600RN-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-600RN-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-600RN-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-600RR-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-600RR-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-600RR-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-600RR-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-600RR-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-600RR-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-600RR-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-600RR-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-600RR-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-600RR-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-600RR-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-600RR-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-600WR-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-600WR-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-600WR-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-600WR-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-600WR-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-600WR-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-600WR-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-600WR-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-600WR-L     MAX=600 kg     d=50 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-600WR-I     MAX=600 kg     d=20 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-600WR-BCE     MAX=600 kg     d=200 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-600WR-NCE     MAX=600 kg     d=100| 200 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-1500II-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-1500II-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-1500II-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-1500II-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-1500II-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-1500II-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-1500II-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-1500II-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-1500II-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-1500II-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-1500II-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-1500II-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-1500LI-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-1500LI-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-1500LI-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-1500LI-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-1500LI-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-1500LI-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-1500LI-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-1500LI-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-1500LI-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-1500LI-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-1500LI-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-1500LI-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-1500LL-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-1500LL-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-1500LL-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-1500LL-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-1500LL-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-1500LL-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-1500LL-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-1500LL-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-1500LL-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-1500LL-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-1500LL-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-1500LL-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-1500NL-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-1500NL-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-1500NL-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-1500NL-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-1500NL-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-1500NL-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-1500NL-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-1500NL-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-1500NL-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-1500NL-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-1500NL-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-1500NL-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-1500NN-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-1500NN-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-1500NN-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-1500NN-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-1500NN-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-1500NN-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-1500NN-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-1500NN-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-1500NN-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-1500NN-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-1500NN-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-1500NN-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-1500RN-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-1500RN-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-1500RN-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-1500RN-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-1500RN-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-1500RN-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-1500RN-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-1500RN-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-1500RN-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-1500RN-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-1500RN-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-1500RN-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-1500RR-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-1500RR-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-1500RR-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-1500RR-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-1500RR-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-1500RR-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-1500RR-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-1500RR-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-1500RR-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-1500RR-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-1500RR-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-1500RR-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-1500WR-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-1500WR-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-1500WR-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-1500WR-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-1500WR-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-1500WR-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-1500WR-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-1500WR-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-1500WR-L     MAX=1500 kg     d=100 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-1500WR-I     MAX=1500 kg     d=50 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-1500WR-BCE     MAX=1500 kg     d=500 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-1500WR-NCE     MAX=1500 kg     d=200| 500 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-3000II-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-3000II-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-3000II-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-3000II-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-3000II-RCE     MAX=3000 kg     d=500g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-3000II-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-3000II-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-3000II-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW2P4-3000II-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-3000II-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-3000II-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-3000II-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW3P4-3000II-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 800 X 800 X 90.

CAW1P4-3000LI-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-3000LI-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-3000LI-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-3000LI-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-3000LI-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-3000LI-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-3000LI-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW2P4-3000LI-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-3000LI-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-3000LI-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-3000LI-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW3P4-3000LI-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1000 X 800 X 90.

CAW1P4-3000LL-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-3000LL-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-3000LL-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-3000LL-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-3000LL-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-3000LL-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-3000LL-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW2P4-3000LL-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-3000LL-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-3000LL-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-3000LL-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW3P4-3000LL-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1000 X 1000 X 90.

CAW1P4-3000NL-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-3000NL-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-3000NL-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-3000NL-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-3000NL-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-3000NL-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-3000NL-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW2P4-3000NL-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-3000NL-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-3000NL-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-3000NL-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW3P4-3000NL-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1250 X 1000 X 90.

CAW1P4-3000NN-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-3000NN-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-3000NN-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-3000NN-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-3000NN-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-3000NN-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-3000NN-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW2P4-3000NN-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-3000NN-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-3000NN-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-3000NN-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW3P4-3000NN-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1250 X 1250 X 90.

CAW1P4-3000RN-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-3000RN-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-3000RN-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-3000RN-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-3000RN-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-3000RN-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-3000RN-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW2P4-3000RN-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-3000RN-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-3000RN-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-3000RN-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW3P4-3000RN-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1500 X 1250 X 90.

CAW1P4-3000RR-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-3000RR-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-3000RR-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-3000RR-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-3000RR-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-3000RR-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-3000RR-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW2P4-3000RR-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-3000RR-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-3000RR-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-3000RR-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW3P4-3000RR-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 1500 X 1500 X 90.

CAW1P4-3000WR-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-3000WR-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-3000WR-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW1P4-3000WR-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-3000WR-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-3000WR-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-3000WR-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW2P4-3000WR-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-3000WR-L     MAX=3000 kg     d=200g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-3000WR-I     MAX=3000 kg     d=100g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-3000WR-BCE     MAX=3000 kg     d=1000g     kt: 2000 X 1500 X 100.

CAW3P4-3000WR-NCE     MAX=3000 kg     d=500| 1000 g     kt: 2000 X 1500 X 100.

- Sản xuất tại Đức, có đầy đủ CO, CQ; trước đây được sản xuất bởi Sartorius công nghiệp, bây giờ là Minebea Intec.

- Với tiêu chuẩn IP65, phù hợp với môi trường ẩm ướt hoặc thường xuyên vệ sinh bằng nước và vòi xịt; cân bàn điện tử CÂN BÀN ( CÂN SÀN ) ĐIỆN TỬ COMBICS KHUNG SƠN được thiết kế cho môi trường công nghiệp như: Thủy sản, Dược, Thực Phẩm, Hóa chất, Thức ăn chăn nuôi, Chế biến, Nông sản...

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0909 973 097

  • TƯ VẤN BÁN HÀNG 2

0903 321 430 - 0972 269 581

  • THIẾT BỊ Y TẾ

090 3311 288

  • TƯ VẤN BÁN HÀNG 1

0909973097 - 0902821636

  • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0903321430 - 0934129109