COMBICS®SPC kiểm soát trọng lượng trung bình Dược Phẩm Minebea Intec Sartorius Đức

COMBICS®SPC hệ thống kiểm soát trọng lượng trung bình Dược Phẩm Minebea Intec Sartorius Đức

Cân điện tử combics®spc kiểm soát dược thực phẩm

 • Mô tả:

  Combics®SPC, Hệ thống độc lập để kiểm soát trọng lượng trung bình, ứng dụng cho ngành Dược, Dược Phẩm, Thực Phẩm – Minebea Intec Sartorius Đức

 • Ngày đăng:21-12-2020
 • Lượt xem: 5306

Combics®SPC, Hệ thống độc lập để kiểm soát trọng lượng trung bình, ứng dụng cho ngành Dược, Dược Phẩm, Thực Phẩm – Minebea Intec Sartorius Đức

 • Kiểm soát cân khối lượng tính trung bình, SPC và Dược điển Châu Âu (EU) cho 500 sản phẩm trên các bàn cân điện tử nhỏ - Minebea Intec Sartorius Đức.
 • Để sử dụng tại dây chuyền sản xuất.
 • Dễ sử dụng
 • Cấu hình sẵn - Cắm và chạy

Tùy chọn

 • Trụ đỡ đầu cân – bộ hiển thị indicator.
 • Máy in kim in dữ liệu, hình ảnh.
 • Máy quét mã vạch
 • Phiên bản chống cháy nổ trong khu vực nguy hiểm vùng (zone) 2 theo yêu cầu (tùy chọn).
 • Dễ dàng mở rộng để sử dụng làm cân bàn điện tử kiểm tra sản phẩm - thiết bị đầu cuối trong Hệ thống ProControl của Minebea Intec (Sartorius cũ).

Thông tin dòng cân Combics tích hợp phần mềm Combics®SPC H5:

CASLE-SPC-06HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-06-HCE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 0.02 g/ml đến 0.62 kg/l, bước nhảy d = 0.001 g, e = 0.01 g, đã xác minh và ISO Test.

CASLE-SPC-3HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-3-HCE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 5 g/ml đến 3.1 kg/l, bước nhảy d = 0.01 g, e = 0.1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASLE-SPC-3ICE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-3-ICE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 5 g/ml đến 3.1 kg/l, bước nhảy d = 0.1 g, e = 0.1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASLE-SPC-6HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-6-HCE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 5 g/ml đến 6.1 kg/l, bước nhảy d = 0.01 g, e = 0.1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASLE-SPC-6SCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP44 (CAISL3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISBBP-6-SCE (IP43) – sử dụng cân các sản phẩm từ 5 g/ml đến 6.1 kg/l, bước nhảy d = 0.1 g, e = 0.1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASE-SPC-16HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP68/IP69K (CAIS3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISDCP-16-HCE (IP65), cáp nối máy in – sử dụng cân các sản phẩm từ 150 g/ml đến 16 kg/l, bước nhảy d = 0.1 g, e = 1 g, đã xác minh và ISO Test.

CASE-SPC-35HCE: bao gồm đầu cân combics 3 IP68/IP69K (CAIS3), phần mềm Combics®SPC H5, bàn cân ISDCP-35-HCE (IP65), cáp nối máy in – sử dụng cân các sản phẩm từ 150 g/ml đến 35 kg/l, bước nhảy d = 0.1 g, e = 1 g, đã xác minh và ISO Test.

CAWP-SPC-3NCE: bao gồm cân bàn CAW3P1-3DC-NCE (IP44) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1 – sử dụng có các sản phẩm từ 50 g/ml đến 3 kg/l, bước nhảy d = e = 0.5/1 g, đã xác minh.

CAWP-SPC-6NCE: bao gồm cân bàn CAW3P1-6DC-NCE (IP44) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1 – sử dụng có các sản phẩm từ 150 g/ml đến 6 kg/l, bước nhảy d = e = 1/2 g, đã xác minh.

CAWS-SPC-3NCE: bao gồm cân bàn CAW3S1-3DC-NCE (IP68) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1, cáp kết nối máy in – sử dụng có các sản phẩm từ 50 g/ml đến 3 kg/l, bước nhảy d = e = 0.5/1 g, đã xác minh.

CAWS-SPC-6NCE: bao gồm cân bàn CAW3S1-6DC-NCE (IP68) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1, cáp kết nối máy in – sử dụng có các sản phẩm từ 150 g/ml đến 6 kg/l, bước nhảy d = e = 1/2 g, đã xác minh.

CAWS-SPC-6UCE: bao gồm cân bàn CAW3S1-6DC-UCE (IP68/IP69K) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1, cáp kết nối máy in – sử dụng có các sản phẩm từ 50 g/ml đến 6 kg/l, bước nhảy d = e = 0.5/1/2 g, đã xác minh.

CAWS-SPC-15UCE: bao gồm cân bàn CAW3S1-15DC-UCE (IP68/IP69K) với phần mềm Combics®SPC H5, xác minh bằng quả F1, cáp kết nối máy in – sử dụng có các sản phẩm từ 150 g/ml đến 6 kg/l, bước nhảy d = e = 1/2/5 g, đã xác minh.

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0909 973 097

 • TƯ VẤN BÁN HÀNG 2

0903 321 430 - 0972 269 581

 • THIẾT BỊ Y TẾ

090 3311 288

 • TƯ VẤN BÁN HÀNG 1

0909973097 - 0902821636

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0903321430 - 0934129109