sàn - bàn cân điện tử IFXS4 Flat-bed, thép không gỉ, chống cháy nổ: MINEBEA INTEC SARTORIUS ĐỨC

sàn - bàn cân điện tử IFXS4 Flat-bed INOX, chống nước, chống cháy nổ: MINEBEA INTEC SARTORIUS ĐỨC

Sàn bàn cân inox EX IFXS chống cháy nổ Zone 1 2

  • Mô tả:

    Cân chống cháy nổ cho các khu vực nguy hiểm EX Zone 1 2 21 - Cân "bằng phẳng" EX IFXS4, thép không gỉ: Minebea Intec Sartorius Đức

  • Ngày đăng:08-01-2021
  • Lượt xem: 1805

Cân chống cháy nổ cho các khu vực nguy hiểm EX Zone 1 2 21 - Cân "bằng phẳng" EX IFXS4, thép không gỉ: Minebea Intec Sartorius Đức

• Cân “giường phẳng” với “đường dốc lái xe” (bao gồm trong thiết bị được cung cấp) với 4 loadcell strain-gauge-type, shear beam. ( Explosion protected scales for hazardous areas - IFXS4 Flat-bed scales, stainless steel ).

• Chiều cao cân: tiêu chuẩn 35 mm hoặc 45 mm (xem các tùy chọn).

• Phiên bản: thép không gỉ được thổi hạt hoặc thép không gỉ.

• Tiêu chuẩn bảo vệ IP69K. Chống cháy nổ, chống ẩm, chống nước phù hợp với môi trường kho lạnh, ẩm thấp, ẩm ướt, vệ sinh thường xuyên bằng nước, hóa chất. Là sản phẩm cao cấp cho các ngành Khí gas, Dầu nhờn, Giấy, Vật liệu hoặc Môi trường dễ cháy nổ, Dược, Thực Phẩm, Hóa Chất, Chế Biến, Thủy Hải Sản, Thí Nghiệm,…..

• Sản xuất tại Đức, có đầy đủ CO, CQ; trước đây được sản xuất bởi Sartorius công nghiệp, bây giờ là Minebea Intec.

• Tùy chọn:

Dốc bàn, sàn cân cao 25 mm hoặc 35 mm, tùy thuộc vào mô hình Thanh dừng, cơ cấu nâng, thanh kéo, bệ bản lề.

• Sử dụng trong môi trường chống cháy nổ vùng Ex-zone 1, 21, 2, 22.

ATEX:II 2 GD EEx  ib II C T4 T150°C.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SÀN, BÀN CÂN ĐIỆN TỬ IFXS4 FLAT-BED CHỐNG NƯỚC, CHỐNG CHÁY NỔ

IFXS4-150GG-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-150GG-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-150GG-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-150GG-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-150IG-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-150IG-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-150IG-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-150IG-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-150II-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-150II-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-150II-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-150II-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-150LG-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-150LG-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-150LG-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-150LG-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-150LI-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-150LI-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-150LI-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-150LI-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-150LL-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-150LL-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-150LL-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-150LL-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-150NL-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-150NL-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-150NL-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-150NL-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-150NN-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-150NN-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-150NN-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-150NN-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-150RN-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-150RN-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-150RN-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-150RN-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-150RR-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-150RR-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-150RR-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-150RR-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-150WR-L     MAX = 150 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-150WR-I     MAX = 150 kg     d = 5 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-150WR-LCE     MAX = 150 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-150WR-NCE     MAX = 150 kg     d = 20| 50 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-300GG-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-300GG-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-300GG-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-300GG-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-300IG-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-300IG-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-300IG-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-300IG-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-300II-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-300II-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-300II-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-300II-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-300LG-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-300LG-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-300LG-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-300LG-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-300LI-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-300LI-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-300LI-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-300LI-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-300LL-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-300LL-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-300LL-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-300LL-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-300NL-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-300NL-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-300NL-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-300NL-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-300NN-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-300NN-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-300NN-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-300NN-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-300RN-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-300RN-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-300RN-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-300RN-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-300RR-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-300RR-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-300RR-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-300RR-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-300WR-L     MAX = 300 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-300WR-I     MAX = 300 kg     d = 10 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-300WR-LCE     MAX = 300 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-300WR-NCE     MAX = 300 kg     d = 50| 100 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-600GG-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-600GG-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-600GG-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-600GG-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-600IG-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-600IG-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-600IG-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-600IG-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-600II-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-600II-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-600II-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-600II-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-600LG-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-600LG-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-600LG-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-600LG-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-600LI-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-600LI-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-600LI-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-600LI-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-600LL-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-600LL-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-600LL-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-600LL-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-600NL-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-600NL-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-600NL-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-600NL-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-600NN-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-600NN-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-600NN-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-600NN-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-600RN-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-600RN-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-600RN-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-600RN-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-600RR-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-600RR-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-600RR-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-600RR-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-600WR-L     MAX = 600 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-600WR-I     MAX = 600 kg     d = 20 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-600WR-LCE     MAX = 600 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-600WR-NCE     MAX = 600 kg     d = 100| 200 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-1000GG-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-1000GG-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-1000GG-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-1000GG-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 600 X 600.

IFXS4-1000IG-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-1000IG-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-1000IG-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-1000IG-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 800 X 600.

IFXS4-1000II-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-1000II-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-1000II-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-1000II-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-1000LG-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-1000LG-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-1000LG-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-1000LG-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-1000LI-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-1000LI-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-1000LI-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-1000LI-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-1000LL-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-1000LL-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-1000LL-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-1000LL-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-1000NL-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-1000NL-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-1000NL-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-1000NL-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-1000NN-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-1000NN-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-1000NN-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-1000NN-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-1000RN-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-1000RN-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-1000RN-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-1000RN-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1000RR-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1000RR-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1000RR-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1000RR-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1000WR-L     MAX = 1000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-1000WR-I     MAX = 1000 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-1000WR-LCE     MAX = 1000 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-1000WR-NCE     MAX = 1000 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-1500II-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-1500II-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-1500II-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-1500II-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 800 X 800.

IFXS4-1500LG-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-1500LG-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-1500LG-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-1500LG-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 600.

IFXS4-1500LI-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-1500LI-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-1500LI-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-1500LI-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 800.

IFXS4-1500LL-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-1500LL-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-1500LL-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-1500LL-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-1500NL-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-1500NL-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-1500NL-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-1500NL-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-1500NN-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-1500NN-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-1500NN-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-1500NN-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-1500RN-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-1500RN-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-1500RN-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-1500RN-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1500RR-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1500RR-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1500RR-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1500RR-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-1500WR-L     MAX = 1500 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-1500WR-I     MAX = 1500 kg     d = 50 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-1500WR-LCE     MAX = 1500 kg     d = 500 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-1500WR-NCE     MAX = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-3000LL-L     MAX = 3000 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-3000LL-I     MAX = 3000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-3000LL-LCE     MAX = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-3000LL-NCE     MAX = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước bàn cân 1000 X 1000.

IFXS4-3000NL-L     MAX = 3000 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-3000NL-I     MAX = 3000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-3000NL-LCE     MAX = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-3000NL-NCE     MAX = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước bàn cân 1250 X 1000.

IFXS4-3000NN-L     MAX = 3000 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-3000NN-I     MAX = 3000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-3000NN-LCE     MAX = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-3000NN-NCE     MAX = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước bàn cân 1250 X 1250.

IFXS4-3000RN-L     MAX = 3000 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-3000RN-I     MAX = 3000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-3000RN-LCE     MAX = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước bàn cân 1500 X 1250.

IFXS4-3000RN-NCE     MAX = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-3000RR-L     MAX = 3000 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-3000RR-I     MAX = 3000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-3000RR-LCE     MAX = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-3000RR-NCE     MAX = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước bàn cân 1500 X 1500.

IFXS4-3000WR-L     MAX = 3000 kg     d = 200 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-3000WR-I     MAX = 3000 kg     d = 100 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-3000WR-LCE     MAX = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

IFXS4-3000WR-NCE     MAX = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước bàn cân 2000 X 1500.

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0909 973 097

  • TƯ VẤN BÁN HÀNG 2

0903 321 430 - 0972 269 581

  • THIẾT BỊ Y TẾ

090 3311 288

  • TƯ VẤN BÁN HÀNG 1

0909973097 - 0902821636

  • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

0903321430 - 0934129109

Sản phẩm nổi bật